Bekendmakingen

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Daarom zijn we als lokaal bestuur verplicht een groot aantal van onze beslissingen te publiceren op onze website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Op deze pagina kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.