Bodemerosie

Jaarlijks spoelen in Anzegem vele tonnen vruchtbare grond af. Op bepaalde velden in onze gemeente kan dit oplopen tot meer dan 10 ton per hectare per jaar.  Het gemeentebestuur neemt die problematiek van bodemerosie heel ernstig.

We voorzien toelagen voor het inzaaien van groenbemesters binnen de land- en tuinbouw en er werd een  erosiebestrijdingsplan opgemaakt.

 

De bedoeling van het plan is vooral landbouwers informatie geven over welke maatregelen zij best nemen om bodemerosie tegen te gaan. Via beheerovereenkomsten die afgesloten worden via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kunnen landbouwers vergoed worden voor de erosiemaatregelen die ze nemen. Meer informatie hierover op de website van de VLM: www.vlm.be

Een andere optie is het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken, landbouwers die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen contact nemen met de intergemeentelijke erosiecoördinator.

Het bodemerosiebestrijdingsplan en de overzichtskaart kan je hier raadplegen:

Tekst bodemerosiebestrijdingsplan

09631_Erosieplan_Anzegem.pdf

Overzichtskaart met legende

Figuur6-1_Overzichtskaart_Maatregelen.pdf

 

Erosiecoördinator

De erosiecoördinator is het aanspreekpunt voor alle vragen (zowel van landbouwers als van burgers) rond bodemerosie in onze gemeente, dit zijn de contactgegevens:

Guillaume Provoost

T 051 27 33 45

guillaume.provoost@inagro.be