Dierenwelzijn

Dierenmishandeling

Meldingen van verwaarloosde en mishandelde dieren kan hier.
Dringende gevallen van dierenmishandeling kan je best aan de politie melden (101 of 056 62 67 00).

 

Zwerfdieren

Een huisdier dat losloopt en geen herkenningsteken draagt, wordt als een zwerfdier beschouwd en kan in opdracht van de politie opgehaald worden door een dierenasiel.

 

Offerfeest

Informatie over de praktische organisatie van het Offerfeest, kan je hier vinden.

 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), dienst I&R (Sanitel) staat ten dienste van veehouders en particulieren. Elke houder van schapen, geiten, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) moet zich laten registeren in Sanitel, het identificatie- en registratiesysteem (I&R) dat door DGZ bijgehouden wordt. De dienst houdt alle gegevens bij over dieren, zodat in tijden van crisis een correcte tracering kan gebeuren.

Meer info vind je hier.

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of voedselagentschap) is een openbare dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker.
Het is echter ook bevoegd voor de controle inzake dierengezondheid en plantengezondheid.
Het FAVV controleert ook de in- en uitvoer van dieren, planten en voedingsmiddelen van en naar landen buiten de Europese Unie.

Meldpunt FAVV:
0800 13 550 op weekdagen van 9 tot 17 uur (gratis nummer)
meldpunt@favv.be
http://www.favv.be/