Natuur en landschap

Anzegem bezit een zeer gevarieerd landschap, voornamelijk gekenmerkt door het interfluvium tussen Schelde en Leie (waterscheidingslijn) met een sterke panoramische beleving en diverse beekvalleien met kleinschalige structuren, veel kleine landschapselementen en weilanden.

De landbouw drukt het meest zijn stempel op het landschap. De grote kouters met sterk open karakter staan in contrast met het gesloten karakter van de beekvalleien en de brongebieden.

Daarnaast is Anzegem de bosrijkste gemeente van het arrondissement Kortrijk, de meeste bossen en bosrestanten zijn in privé-eigendom. De fauna en flora zijn vergelijkbaar met die van de Vlaamse Ardennen.

 

Interessante natuurgebieden

Volgende gebieden zijn zeker het vermelden waard:

  • Domein Sint-Arnoldus en omgeving (Tiegem): Vrij toegankelijk. Bos met vijvers, weide en bron, eigendom van gemeente Anzegem.
  • Bassegembos (Kaster): Niet toegankelijk, tenzij bij geleide wandelingen.  Dit bos is eigendom van en wordt beheerd door de natuurvereniging Natuurpunt. Oud eiken- en haagbeukenbos. Is opgenomen in 1ste fase Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
  • Spitaalbossen (Anzegem): Niet toegankelijk. Grootste bos in Zuid-West-Vlaanderen. Oud dennen- en eikenbos. Is opgenomen in 1e fase VEN.
  • Hellebos (Tiegem-Ingooigem): Niet toegankelijk. Oud eiken-haagbeukenbos. Is opgenomen in 1e fase VEN.
  • Hemsrode (Anzegem): Gedeeltelijk zichtbaar via voetwegen en openbare weg. Diverse bossen en bosjes, graslanden, bronnen en beekjes. Is een Habitatrichtlijn-gebied.
  • Diverse restanten van bronbosjes en beekvalleien (oa de Nederbeekvallei of de vallei van de Zijpte (Tiegem-Anzegem), opgenomen in 1e fase VEN)
  • Enkele wachtbekkens ontwikkelden zich tot interessante biotopen, oa aan de Kasselrijbeek en Tjampensbeek.
  • Gemeentelijk park 'Beukenhof' met ecologische vlindertuin en omgeving Kerkdreef (Vichte)
  • Een deel van Buurtpark De Steenoven, een vroegere vogelringzone, wordt sinds 2014 beheerd door Natuurpunt Krekel Anzegem als natuurtuin. Het gebiedje is niet vrij toegankelijk, maar wordt regelmatig opengesteld voor het publiek.
  • De herdenkingsheuvel aan de Landergemstraat (vroeger Duits Kerkhof, aangekocht door de gemeente): diverse kleine landschapselementen, mooie oude zomereiken en een pilootproject zoemrijk grasland (ism ANB en Stadlandschap Leie en Schelde)