Nieuws - meest recent

Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Slopen woning, uitbreiding groothandel en verbouwen woning, plaatsen garage-units.

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018130158

Periode openbaar onderzoek: 11 februari 2019 tot en met 12 maart 2019

In de gemeenteraad van 31 januari 2019 werd er beslist de heropbouw van het schip van de afgebrande Sint-Janskerk voorlopig uit te stellen. Dit komt omdat de ramingen hoger oplopen dan voorzien en omdat het bestuur principieel beslist heeft site Escolys (Heirbaan 73) aan te kopen. Op die site zou men dan alle gemeentelijke diensten willen centraliseren.

Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp:  bouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018158284

Periode openbaar onderzoek: 4 februari 2019 tot en met 6 maart 2019

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen, kort samengevat: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport en

Het PMD moet verplicht ingezameld worden in de reglementaire blauwe PMD-zak, zowel via de huis-aan-huisinzameling als via de recyclageparken

Kom je met je papier en karton naar het recyclagepark? Goed nieuws, want sinds 1 januari mag je dit nu samen in één container gooien. Dat bespaart je wat sorteerwerk. Druk je dozen wel goed plat. Zo kan er meer in een container en besparen we op de transportkosten.

Het uitvoeren van bijstelling verkaveling met als onderwerp: Verkavelingswijziging hoek Driesstraat-Nieuwstraat Vichte

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018113850

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van een bijstelling van een verkaveling, kort samengevat: Verkavelingswijziging hoek Driesstraat-Nieuwstraat Vichte.

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018125936

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: Bouwen van een overkapping voor mobilhome

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraagHarelbekestraat 38 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 34038A0358/00K000

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018119900

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: terreinaanpassingen

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018107211

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: BOUWEN VAN 32 FLATS MET ONDERGRONDSE GARAGES (wijziging vergunning B/2012/101)

Via mail en (Facebook-)advertenties werden al heel wat 50-plussers warm gemaakt voor de Seniorenvoordeelkaart. Wees voorzichtig met dit aanbod, want er zijn al heel wat klachten over misleidende reclame. De gemeente werkt trouwens niet mee aan dit commerciële initiatief.