Vlarebo

Het bodemsaneringsdecreet (Vlarebo) is er op gericht om de bodemverontreiniging grondig aan te pakken en de bodemkwaliteit in de toekomst veilig te stellen. Hiervoor zijn een aantal instrumenten die de controles en bescherming van de bodem regelen.

Bodemattest

Als je een grond of gebouw wil aankopen of verkopen, beschermt het bodemattest je tegen het kopen van een potentieel verontreinigde grond. Het bodemattest legt namelijk uit welke informatie over een grond beschikbaar is in het grondeninformatieregister. Het vermeldt daarbij ook de informatiebronnen. Zijn er nog geen gegevens beschikbaar bij OVAM, dan staat dat letterlijk op het bodemattest. Bij de overdracht van gronden is er een bodemattest vereist. Dit attest kan je verkrijgen bij OVAM.

 

Vastgoedinformatie

De notaris vraagt bij elke verkoop informatie op bij de gemeentediensten over o.a. eventuele vergunningsplichtige activiteiten, vergunningen, ... op het betreffende domein.   

 

Grondeninformatieregister

Een databank met alle gronden die de OVAM heeft geïdentificeerd, of die grond nu verontreinigd is of niet. 

 

Risico-inrichting

Een risico-inrichting is een inrichting (Vlarem) waar activiteiten werden geëxploiteerd die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kan inhouden, bijvoorbeeld een tankstation of bepaalde fabrieken. De Vlaamse Regering heeft een lijst samengesteld met dergelijke activiteiten.

 

Risicogrond

Een grond waarop risico-inrichtingen aanwezig zijn of waren. Op dergelijke gronden dient er bij overdracht of periodiek een bodemonderzoek te gebeuren.

 

Bodemsaneringsdeskundige

De spilfiguur, erkend door de OVAM. Hij is belast met het bodemonderzoek, hij stelt de saneringsprojecten op, en hij volgt de saneringswerken.

 

Oriënterend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek dat nagaat of op de risicolocaties bodemverontreiniging aanwezig is.

Het onderzoek probeert om een eerste, globaal zicht te krijgen op de ernst van die verontreiniging.

 

Beschrijvend bodemonderzoek

Een bodemonderzoek waarbij de probleemlocaties diepgaand onderzocht worden. Deskundigen gaan na wat de omvang van de verontreiniging is en welk risico ze vormt voor mens en milieu.

 

Saneringsplichtige

Degene die verplicht is om een bodemsanering uit te voeren. Dat is in principe de beheerder van de grond waarop de verontreiniging is ontstaan.

 

Saneringsaansprakelijke

Degene die aansprakelijk is voor de verontreiniging. Doorgaans is dat de veroorzaker van de verontreiniging.