Buitenschoolse kinderopvang (2,5 - 12 jaar)

Kinderen van het kleuter- en lager onderwijs die in Anzegem wonen of naar school gaan, kunnen op diverse plaatsen gebruik maken van de buitenschoolse opvang van gemeente Anzegem.

Dit is een kindvriendelijke opvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar waar spelen centraal staat.

Anzegem telt 4 opvanglocaties met kleuterlabel en 7 gemelde opvanginitiatieven.

Infoavond BKO
Start je kindje binnenkort in de klas en heb je nood aan kinderopvang? Dan ben je welkom op infoavond van woensdag 17 april 2024 in de Ansold in Anzegem. De volgende infoavond is op 8 juli 2024 in de Mensinde in Tiegem.

Meer info?