Meerjarenplanning - budgetten - jaarrekening OCMW 2014-2019

A) Meerjarenplan

Meerjarenplan 2014-2019

 

Aanpassingen meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 1

Meerjarenplanaanpassing 2

Meerjarenplanaanpassing 3

Meerjarenplanaanpassing 4

Meerjarenplanaanpassing 5

Meerjarenplanaanpassing 6

 

 

B) Budget

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

 

Budgetwijziging

Budgetwijziging 2013

Budgetwijziging 2015

Budgetwijziging 2016

Budgetwijziging 2017

Budgetwijziging 2018

Budgetwijziging 2019-1

Budgetwijziging 2019-2  (Goedkeuring OCMW-raad 16 december 2019  - notule - publicatie website 18 december 2019)

 

C) Jaarrekening

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019 (Vaststelling OCMW-raad 12 mei 2020 - notule - publicatie website 19 mei 2020) (Goedkeuring door gemeenteraad 14 juli 2020 - notule - publicatie website 23 juli 2020)