Adviesraden

Lokale adviesraden geven burgers de kans een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid. Zij geven advies aan het bestuur over een bepaald thema of doelgroep.

Het is de bedoeling dat de leden van deze adviesraden een bevolkingsgroep of een vereniging vertegenwoordigen of deskundig zijn op het werkterrein van de adviesraad. De adviesraden worden bij de start van een gemeentelijke legislatuur telkens opnieuw samengesteld.

Met de start van de nieuwe legislatuur zijn we nu ook bezig met het opnieuw samenstellen van de adviesraden. Meer info hierover vind je hier.